Phim Áp Suất Biển Sâu VietSub Full HD thuyết minh tiếng việt: Áp lực lượng của lực tác động trên một đơn vị diện tích. Biểu tượng cho áp suất là p hoặc P. [1] Các khuyến nghị IUPAC cho áp lực là một trường hợp thấp hơn p. [2] Tuy nhiên, chữ hoa P được sử dụng rộng rãi. Việc sử dụng P vs p phụ thuộc vào lĩnh vực mà trong đó một là làm việc, về sự hiện diện ở gần các biểu tượng khác cho số lượng như năng lượng và động lực, và về cách viết.

Phim liên quan