Phim Cuộc Chiến C.S VietSub Full HD thuyết minh tiếng việt: Trong công nghệ máy tính và viễn thông, trực tuyến và ngoại tuyến được định nghĩa bởi 1037C tiêu chuẩn liên bang. [Cần dẫn nguồn] Họ là những trạng thái hoặc điều kiện của một "thiết bị hoặc thiết bị" hoặc một "đơn vị chức năng". Để được xem xét trực tuyến, một trong những điều sau đây có thể áp dụng cho một hệ thống: đó là dưới sự kiểm soát trực tiếp của một thiết bị khác; nó là dưới sự kiểm soát trực tiếp của hệ thống mà nó là kết; hay nó có sẵn để sử dụng ngay theo yêu cầu của hệ thống mà không cần sự can thiệp của con người. [cần dẫn nguồn] Ngược lại, một thiết bị đang ẩn gặp không ai trong số những tiêu chí (ví dụ, nguồn năng lượng chính của nó là bị ngắt kết nối hoặc tắt, hoặc nó là off-điện). Từ điển Oxford định nghĩa "trực tuyến" (đôi khi còn được tham chiếu như "On the Line") là "kiểm soát bởi hoặc kết nối với một máy tính" và như là một hoạt động hay dịch vụ mà là "hiện có trên hoặc thực hiện bằng cách sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác". [1] Thuật ngữ này được sử dụng trong điều kiện như thế này: "danh tính trực tuyến", "kẻ săn mồi trực tuyến", "đánh bạc trực tuyến", "mua sắm trực tuyến", "ngân hàng trực tuyến", và "học tập trực tuyến". Bối cảnh trực tuyến được đưa ra để nói cách khác bởi các tiền tố "ảo" và "e", như trong các từ "không gian mạng", "tội phạm mạng", "email", và "thương mại điện tử". [2]

Phim liên quan