Phim Đại Chiến Ở Tokyo VietSub Full HD thuyết minh tiếng việt: Trong năm 2013 ở Tokyo, Nhật Bản. Do suy thoái kéo dài chạy, Lao động, đó là những robot được sử dụng trong xây dựng, được bắn. Sư đoàn 1 của "Patlabor" cũng được phân tán. Patlabors được sử dụng bởi cảnh sát Metropolitan Tokyo để chống lại tội phạm. Sư đoàn 2 của thế hệ tiếp theo sống sót dưới một cái cớ kinh nghiệm cho các hoạt động lao động giữ. Sư đoàn 2 phải đấu tranh để tồn tại mặc dù.

Phim liên quan