Phim Điềm Báo Kinh Hoàng VietSub Full HD thuyết minh tiếng việt: Tầm nhìn là một cái gì đó nhìn thấy trong một giấc mơ, hôn mê, hoặc ecstasy tôn giáo, đặc biệt là sự xuất hiện siêu nhiên thường truyền đạt một sự mặc khải. [1] Visions thường có sự rõ ràng hơn những giấc mơ, nhưng theo truyền thống ít ý nghĩa tâm lý. Visions được biết là xuất phát từ truyền thống tâm linh và có thể cung cấp một ống kính vào bản chất con người và thực tế. [2] Lời tiên tri thường được gắn liền với tầm nhìn. Nói cách đơn giản, nó là một kinh nghiệm tôn giáo, trong đó các kinh nghiệm có thể được nhìn thấy và do đó nó được gọi là một tầm nhìn.

Phim liên quan