Phim Sát Thủ VietSub Full HD thuyết minh tiếng việt: Như một ảo tưởng không chính thức, cá trích đỏ rơi vào một lớp rộng các sai lầm liên quan. Không giống như những người đàn ông rơm, đó là tiền đề trên một biến dạng của vị trí của bên kia, [2] cá trích đỏ là một vẻ chính đáng, mặc dù cuối cùng không thích hợp, chiến thuật nghi binh. [3] Theo Oxford English Dictionary, một cá trích đỏ có thể cố ý hoặc vô ý; nó không nhất thiết có nghĩa là một ý định có ý thức để đánh lừa. [1] Các biểu thức được sử dụng chủ yếu để khẳng định rằng một đối số là không có liên quan đến vấn đề đang được thảo luận. Ví dụ, "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện các yêu cầu học tập nghiêm ngặt hơn đối với sinh viên tôi khuyên bạn hỗ trợ này bởi vì chúng tôi đang ở trong một cuộc khủng hoảng ngân sách và chúng tôi không muốn tiền lương của chúng tôi bị ảnh hưởng.." Câu thứ hai, mặc dù được sử dụng để hỗ trợ các câu đầu tiên, không giải quyết chủ đề đó.

Phim liên quan